Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Bilda förening

För att bilda en förening krävs ett antal personer med ett gemensamt intresse. Tillsammans bildar de en förening och åtar sig uppgifter inom den.

För att starta en ideell förening krävs egentligen inget mer än att ni gemensamt bestämmer er för att starta föreningen. När föreningen antagit namn, stadgar och valt en styrelse blir den även en egen juridisk person vilket gör att föreningen kan sluta avtal, starta bankkonto med mera. Föreningens ska även ha en medlemsmatrikel.

Vissa krav ställs också på föreningen för att den ska anses som en allmännyttig ideell förening. Detta innebär bland annat att man ska ta emot nya medlemmar som delar föreningens syfte, att verksamheten inte bedrivs i syfte att tjäna pengar åt enskilda och att dess syfte är att tillgodose ett allmännyttigt ändamål.

Plusgiro ansöker ni om hos Posten och eventuellt organisationsnummer ansöks hos Skatteverket. När detta finns skickas en registreringsansökan till Kultur och fritid för godkännande och registrering.

Startbidrag

Detta bidrag är till för att starta en förening och där föreningen kan få upp till 3000 kronor för att komma igång med verksamheten. Ansökan skall lämnas in av en interimsstyrelse bifogat med protokollsutdrag. Nybildningsbidraget kan lämnas in löpande under året.


Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn