Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Båtklubbar

Strömsborgs båtklubb

Klubbens enda mål är att samla båtägande Nykvarnsbor i klubben samt handha bryggor, varvsplats och hamn inom inhägnat område och tillvarata medlemmarnas intressen. Klubben har idag ca 250 medlemmar som innehar båt eller kanotplats. Båt med max 8 hk motor får användas i Yngern.

Taxinge båtklubb

Taxinge Båtklubb är en allmännyttig, ideell förening som har till ändamål att främja båtsport. Klubben startade verksamheten 1989 och är ansluten till Mälarens Båtförbund och Svenska Båtunionen.
Klubben förfogar för närvarande över två bryggor med totalt 89 båtplatser varav 82 platser är försedda med Y-bommar. Vidare finns sjösättningsramp, rustnings brygga med mastkran, tillgång till färskvatten, el vid bryggorna, vinteruppläggsplatser och en trevlig klubbstuga.


Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn