Kontakta oss

Besöksadress

Lillhagavägen 2
155 31 Nykvarn

Kontaktperson

Tord Tjernström
samordnare för kulturskolan

Telefon 08-555 010 49

Avgifter

Kursavgifter, instrumenthyra och bildkonstmaterial debiteras två gånger om året, hösttermin och vårtermin.

Elever som är inskrivna och som ej har lämnat in en skriftlig uppsägning, senast den 30 september på höstterminen och 31 januari på vårterminen, kommer debiteras full avgift.

Kurs

Avgift

Instrumentmusik

850 kr/termin (noter och förbrukningsmaterial tillkommer)

Bildkonst

850 kr/termin (material tillkommer)

Instrumenthyra

300 kr/termin och instrument

Bildkonstmaterial

300 kr/termin

 

Du som har gått i kulturskolan under grundskoletiden och går över i högre studier, fram tills du är 25 år, betalar samma avgift som tidigare. När du börjar förvärvsarbeta betalar du en högre avgift för din kurser i kulturskolan, se avgifter för förvärvsarbetare under relaterad information. Du ska själv anmäla till kulturskolan om/när du börjar att förvärvsarbeta.

 

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn