Nykvarns kommun

Nykvarns kommun har en olycksfallsförsäkring som gäller för barn, ungdomar och till viss del vuxna som deltar i våra verksamheter.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring gäller inte för sjukdom.

Vem är försäkrad?

 • Barn i förskoleverksamhet
 • Alla elever i grund- och gymnasieskola
 • Alla elever i kommunal vuxenutbildning
 • Elever som studerar i annan kommun
 • Personer placerade i familje-/kontakthem
 • Personer enligt LSS

Åtgärder vid skada

 • Sök läkare eller tandläkare
 • Anmäl skadan till Svedea, telefon 0771-160 161 eller på Svedeas hemsida
 • Kom i håg att spara alla originalkvitton
 • Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt prövade av Svedea innan resan påbörjas.

Kontakta oss

 • Det är det fullständiga villkoret B11 som gäller vid skada. Detta kan du få från Svedea.
 • Svedea försäkring