Nykvarns kommun

Förskolorna hålls för närvarande öppna klockan 06.00-18.00 utifrån behov.

Sommaröppet

Under sommarens semesterveckor, v 28-32 då barnantalet är lågt, samverkar Nykvarns förskolor genom sammanslagning. En förskola tar då emot barn från alla kommunala förskolor. På sommarförskolan arbetar personal från våra olika förskolor tillsammans med sommarvikarier. Samtliga vårdnadshavare för barn i förskolan får information i god tid innan sammanslagningen. Under sommaren 2024 kommer sammanslagningen att vara på Hökmossens förskola.

Planeringsdagar

Förskolorna har fyra planeringsdagar under varje läsår, då vårdnadshavaren själv ordnar tillsyn för barnen. Avgiften påverkas inte av detta. Då vårdnadshavare inte har möjlighet att ordna egen tillsyn ombesörjer kommunen detta. Vårdnadshavare ska meddela detta behov till förskolan senast tre veckor före aktuell studiedag.

Info om höstterminens planeringsdagar kommer att publiceras här på sidan under juni månad

Arbetsplatsplanering

Två gånger per termin stänger förskolorna klockan 16.00 för att möjliggöra gemensam planering i personalgruppen.

Dessa tillfällen ska meddelas senast två månader innan till vårdnadshavaren. Om vårdnadshavare inte har möjlighet att ordna egen tillsyn under dessa två tillfällen ska detta anmälas till ansvarig förskolan senast tre veckor före aktuellt tillfälle. Information om aktuella arbetsplatsplaneringsdagar meddelas i god tid till berörda vårdnadshavare.