Nykvarns kommun

När behöver mitt barn stanna hemma?

Det är barnets behov och allmäntillstånd som avgör om barnet ska vara hemma. Ett sjukt och hängigt barn behöver lugn och ro och någon som kan ge barnet kärlek, tid, omvårdnad och eventuella mediciner. Allmäntillståndet d.v.s. hur barnet äter, sover och orkar är i regel avgörande för om barnet kan vistas på förskolan. Titta på ditt barn med ärliga ögon. Barnet ska orka delta i de vardagliga aktiviteterna (även utomhus) för att kunna vistas på förskolan. Känner du dig osäker kan du alltid ringa och rådgöra med personalen på förskolan eller med barnavårdscentralen.

När barnet blir sjukt på förskolan

Om barnet blir sjukt på förskolan under dagen kontaktar vi er på arbetet. Tänk därför på att det är viktigt att vi har rätt telefonnummer så att vi snabbt kan nå er. Det är alltid för barnets bästa vi ringer, då vi saknar resurser till att ge barnet den speciella omsorg som ett sjukt barn har rätt till. Dessutom är smittorisken stor för de övriga barnen i gruppen.

Medicin

Vi ger inte tillfällig medicin till barn på förskolan. Tänk på att alltid be sjukvården om medicin som du kan ge på morgon och kväll.

Olika sjukdomstillstånd

1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om olika sjukdomstillstånd, hur de smittar och när barnet ska stanna hemma.

Allergi

Det är viktigt att du informerar personalen på förskolan om ditt barn har allergi och vilka symtom det visar sig i. Lämna gärna en skriftlig information om vad barnet inte tål och hur reaktion. Om ditt barn behöver allergimediciner under vistelsen på förskolan måste du prata med avdelningspersonalen. Har ditt barn allergi mot något visst födoämne? Med styrkt läkarintyg ordnar förskolan specialkost.