Nykvarns kommun

Här hittar du en kortfattad information om de regler som gäller för placering i förskola. För mer utförlig information, läs "Riktlinjer och placeringsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet".

Med hjälp av e-tjänsten kan du som vårdnadshavare när som helst på dygnet ansöka om plats i förskola till ditt barn, svara på erbjudande om plats, ändra dina inkomstuppgifter, ändra schema samt säga upp platsen.

Du kan ställa ditt barn i kö till förskola eller fritidshem tidigast sex månader innan önskat startdatum. Uppsägningstiden för en plats är två månader. Betalning sker under den tiden.

För att kunna använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation.

Utan inloggning kan du:

 • Se information om alla förskolor i kommunen

När du är inloggad kan du:

 • Svara på erbjudande om plats
 • Se dina barns aktuella platser och scheman
 • Se din aktuella inkomstuppgift
 • Ändra schema och inkomstuppgift
 • Säga upp platsen, två månader före önskat avslut

OBS!
Barn som har en förskoleplacering i kommunen får automatiskt en fritidshemsplacering i samband med att barnet börjar förskoleklass. Om ditt barn inte har behov av fritidshem behöver du då säga upp platsen senast två månader innan skolstarten.

Du måste få en avdelningsplacering på förskola innan du kan lägga upp ditt och barnets schema. Det räcker alltså inte att få en förskoleplacering.

För att förskolan ska kunna planera sin utbildning så behöver ni som vårdnadshavare registrera nytt schema två veckor innan behovsdatumet.

Plats i förskola erbjuds till barn från 1 års ålder tills dess att barnet börjar i förskoleklass under de tider då föräldern arbetar eller studerar som under resan till jobbet eller skolan.

Förskola kan också erbjudas till barn vars föräldrar söker arbete eller är föräldralediga med yngre syskon. Då får barnet gå i förskola under 20 timmar per vecka. Det är rektorn på förskolan som bestämmer vilka tider varje barn har rätt till.

Nykvarns kommun ska erbjuda alla barn som har behov av en förskola inom fyra månader. För att garanteras en plats måste du ansöka senast fyra månader innan du vill ha en förskoleplats.

Vi har två månaders uppsägningstid, räknat från den dag då uppsägningen registreras hos kommunen. Du betalar platsen oavsett om barnet använder den eller ej.

Om barnet är placerat på en av kommunens förskolor och du som vårdnadshavare önskar byta till en annan förskola måste du göra en ny ansökan. Denna ansökan omfattas då inte av platsgarantin.

Nej, det är bara den vårdnadshavare som är fakturamottagare eller den vars inkomst är registrerad som beräkningsgrundande för barnomsorgsavgiften som kan ändra barnets schema.

Kontakta oss

 • På Servicecenter kan du få hjälp av våra kommunvägledare att komma igång med e-tjänsten samt få information om hur du ansöker om e-legitimation.
 • Servicecenter

  Centrumvägen 24 A
  155 80 Nykvarn

  08-555 010 00