Nykvarns kommun

Här finns kortfattad information om de regler som gäller för placering i förskola. För mer utförlig information; läs "Riktlinjer och placeringsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet".

Under vårterminen 2024 kan ni ansöka om plats med inskolningsdatum 2024-01-11, 2024-02-08, 2024-03-07, 2024-04-11, 2024-05-15 samt 2024-05-30.

Med hjälp av e-tjänster kan ni som vårdnadshavare när som helst på dygnet ansöka om plats i förskola till ert barn, svara på erbjudande om plats, ändra dina inkomstuppgifter, ändra schema samt säga upp platsen. E-tjänster finner ni till höger här på sidan.

Ni kan ställa ert barn i kö till förskola tidigast åtta månader innan önskat startdatum. Uppsägningstiden för en plats är två månader och betalning sker under den tiden.

Folkbokförd i Nykvarns kommun:

För att kunna använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation.

Ej folkbokförd:

För att kunna göra en ansökan använder du dig av e-tjänsten som heter: E-tjänster för förskola, förskoleklass och fritidshem för ej folkbokförda i kommunen.

När du trycker på länken så kommer du få upp att felmeddelande (oväntat fel) men det stämmer inte, tryck på förskola uppe i vänstra hörnet så kommer du kunna genomföra ansökan.

Utan inloggning kan ni:

 • Se information om alla förskolor i kommunen

När du är inloggad kan du:

 • Svara på erbjudande om plats
 • Se ditt barns aktuella platser och scheman
 • Se din aktuella inkomstuppgift
 • Ändra schema och inkomstuppgift
 • Säga upp platsen, två månader före önskat avslut

OBS!
Barn som har en förskoleplacering i kommunen får automatiskt en fritidshemsplacering i samband med att barnet börjar förskoleklass. Om ert barn inte har behov av fritidshem behöver ni säga upp platsen senast två månader innan skolstarten.

När ni tackat ja till en förskoleplacering på en förskola får ert barn en avdelningsplacering av oss och ni skall då registrera ert och barnets schema. För att förskolan ska kunna planera sin undervisning behöver ni som vårdnadshavare registrera nytt schema två veckor innan behovsdatumet.

Plats i förskola erbjuds till barn som är folkbokförda i Nykvarns kommun och som har fyllt 1 år. Platsen kan nyttjas tills dess att barnet börjar i förskoleklass under de tider då föräldern arbetar eller studerar samt restid till och från arbetet eller skolan. Förskola kan också erbjudas till barn vars förälder söker arbete eller är föräldraledig med yngre syskon. Då får barnet gå i förskola under 20 timmar per vecka. Det är rektorn på förskolan som bestämmer vilka tider varje barn har rätt till.

Finska i förskolan

Vill du att ditt barn ska ha kontakt med en finskspråkig pedagog på förskolan? Då ska du i första hand välja Lillhaga förskola. Där finns finsktalande pedagog som regelbundet samlar en grupp finsktalande barn för egna aktiviteter. Ange finska som modersmål vid er ansökan om plats.

Nykvarns kommun skall erbjuda alla barn som har behov av förskola en placering på någon av kommunens förskolor inom fyra månader från ansökningsdatum. Vi utgår alltid ifrån närmast liggande inskolningsdatum när vi erbjuder placering.

Ni kan i er ansökan önska upp till 3 förskolor som ni helst ser att placering erbjuds på. För att garanteras en plats måste ni ansöka senast fyra månader innan önskat startdatum. Avstår ni ett erbjudande avsäger ni er rätten till en placering inom fyra månader.

Ni har två månaders uppsägningstid, räknat från den dag då uppsägningen registreras hos kommunen, och ni betalar för platsen oavsett om barnet använder den eller ej.

Om barnet är placerat på en av kommunens förskolor, och ni som vårdnadshavare önskar byta till en annan förskola, måste ni göra en ny ansökan. I ansökan anger ni i meddelanderutan att den avser omplacering och vilken förskoleplacering barnet har idag . Ansökan för omplacering omfattas inte av platsgarantin och kan göras först då ert barn är inskrivet/har börjat på förskolan.

Nej, det är bara den vårdnadshavare som är fakturamottagare eller den vars inkomst är registrerad som beräkningsgrundande för barnomsorgsavgiften som kan ändra barnets schema.

Kontakta oss

 • På Servicecenter kan du få hjälp av våra kommunvägledare att komma igång med e-tjänsten samt få information om hur du ansöker om e-legitimation.
 • Servicecenter

  Centrumvägen 24 A
  155 80 Nykvarn

  08-555 010 00