Nykvarns kommun

Slottsparkens förskola är en fristående förskola som ligger i Taxinge. Förskolan ingår i Rönnbergs friskolor AB.

Slottsparkens förskola i Nykvarn

Slottsparken är en liten förskola, med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger lantligt, med skog och natur inpå knuten. Här finns en stor och härlig gård med möjlighet till lek, utforskande, experimenterande, motoriska utmaningar i en naturnära miljö.

För Slottsparkens förskola är kost och hälsa viktigt. Utomhuspedagogik och närheten till naturen är dagliga inslag i verksamheten. Maten förskolan serverar är till stor del ekologisk, samt närproducerad och tillagas av Taxinge slott.

Slottsparkens förskola erbjuder en utbildning där varje barn utvecklas utifrån sina egna förmågor och erfarenheter i relation till det kollektiva lärandet. Genom ett projektinriktat arbetssätt ges barnen förutsättningar att leka, skapa, utforska, prova sina idéer, reflektera, arbeta inne och ute och i olika konstellationer utifrån ett givet tema vilket genomsyrar hela verksamheten och dess aktiviteter.

Om du vill ställa ditt barn i kö till förskolan anmäler du barnet till kommunens kö i e-tjänsten förskola och fritidshem/klubben.

Kontakta oss