Nykvarns kommun

Här hittar du kontaktuppgifter till Björkestaskolan.

Expedition, övriga frågor

Skoladministratör Theres Larsson 08-555 013 02

Restaurang Björken 08-555 013 05

Bibliotek 08-555 013 19

Idrottshall 08-555 013 07

Slöjd 08-555 013 16

Ledning

Rektor Leo Sandberg 08-555 013 00

Biträdande rektor Jonny Norrbom 08-555 013 01

Fritidshem, förskoleklass

Björkestaskolans fritidshem 08-555 013 14

Fritidshem Klubben 08-555 013 03

Förskoleklass Näckrosen 08-555 013 09

Förskoleklass Solrosen 08-555 013 09

Förskoleklass Vildrosen 08-555 013 09

Elevhälsovård

Kurator Christine Ström 08-555 013 34

Psykolog Nils-Eric Tedgård 08-555 013 31

Skolsköterska Annelie Weidenblad 08-555 013 04

Arbetsrum

Arbetsrum åk 1 08-555 013 17

Arbetsrum åk 2 08-555 013 10

Arbetsrum åk 3 08-555 013 11

Arbetsrum åk 4-6 08-555 013 13

Personalrum 08-555 013 06

E-postadress till lärarna fornamn.efternamn@skola.nykvarn.se

Kontakta oss

  • Björkestaskolan

    Tjusarstigen 39
    155 30 Nykvarn