Nykvarns kommun

Här hittar du kontaktuppgifter till Furuborgskolan.

Ledning

Rektor Malin Johansson 08-555 013 18

Bitr rektor Anna-Lena Björkstrand 08-555 013 12

Arbetsrum, fritidshem, förskoleklass

Fritidshem, Stora Borgen 08-555 01409

Förskoleklass Alfa, Beta, Lilla Borgen 08-555 014 08

Lärartelefon 08-555 014 07

Anpassad skola 08-555 013 20

Elevhälsa

Kurator Catherine Ståhl 08-555 013 69

Skolsköterska 08-555 013 23

Bibliotek

Bibliotek Mervi Lundberg 08-555 013 19

E-postadress till lärarna fornamn.efternamn@skola.nykvarn.se

E-postadress till admin personal fornamn.efternamn@nykvarn.se