Nykvarns kommun

Lillhagaskolan är en åk 7-9 skola. Skolan är belägen i ett villaområde i närheten av Nykvarns centrum med närhet till skog och natur.

Skolans lokaler består av fyra byggnader, ABC- husen samt Idrottshallen. Skolan har ca 510 elever innevarande läsår som är indelade i ett tjugotal klasser. Det arbetar ca 55 personer på skolan. Skolan har ett samarbete med kommunens Kulturskola som finns i lokaler på Lillhagaskolans område.

Vår organisation

Ledning: Skolledningen består av rektor samt två biträdande rektorer.

Administration: Skolan har en skoladministratör.

Arbetslag: Skolan är indelad i tre arbetslag.

Elevhälsa: I elevhälsan finns tillgång till en skolsköterska, en kurator och en psykolog.

Studie- och yrkesvägledning

Köket: Skolan har ett tillagningskök där tre skolmåltidsbiträden arbetar under ledning av en kökschef.

 

Dokument

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling finns i pdf-fil i lärplattformen Infomentor och uppdateras läsårsvis. Du hittar den under "Nyheter" i Infomentor. Du kan också kontakta skoladministratören på expeditionen för hjälp.