Nykvarns kommun

Du som påbörjar eller fortsätter utbildning på gymnasienivå kan få resebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

För att du ska få resebidrag krävs att:

  • Du studerar på heltid.
  • Utbildningens längd är minst 15 dagar.
  • Din kortaste väg till skolan ska vara minst 6 km.

Resebidraget avser resor mellan folkbokföringsadressen och skolan i nio månader per läsår (september-maj).

Studier inom Stockholms län

Du får resebidrag i form av ett SL-kort som gäller i hela länet.
SL-kortet lämnas ut av gymnasieskolan. Ingen ansökan hos kommunen är nödvändig.
Det är inte möjligt att få pengar istället för ett SL-kort.

Studier i Strängnäs kommun

Eftersom Strängnäs ligger utanför Stockholms län och inte trafikeras av SLs lokaltrafik, kan du istället ansöka om resebidrag i form av ett ekonomiskt bidrag som täcker kostnaden för ett Movingo-kort. Ansökan ska göras inför varje läsår.

Ansökan

Ansökningsblanketten för resebidrag hittar du under E-tjänster och blanketter här på sidan. Tänk på att din gymnasieskola måste intyga att du är elev på skolan genom att signera och stämpla blanketten innan du lämnar in den till Nykvarns kommun. Inkomna ansökningar hanteras så snabbt som möjligt i samband med skolstart. Utbetalning av resebidraget kan ske tidigast i september.

Om din ansökan kommer in senare under terminen/läsåret sker ingen retroaktiv utbetalning.

Du är skyldig att meddela Nykvarns kommun om du avbryter din utbildning i förtid.

Ansökan ska undertecknas av vårdnadshavare för dem under 18 år.

Utbetalning av resebidrag

Första resebidraget betalas ut tidigast i slutet av september, när berörda skolor meddelat Nykvarns kommun vilka elever som är inskrivna på skolan, därefter månadsvis.

Utbetalningen görs i samarbete med Swedbank och utbetalas för elever under 18 år till vårdnadshavaren. Från 18 års ålder utbetalas bidraget direkt till eleven. Bidraget sätts alltid in på mottagarens konto i Swedbank eller överförs till konto i annan bank som du själv måste meddela Swedbank (se relaterad information nedan)

Om du flyttar eller avbryter dina studier

Om du flyttar till en annan kommun måste du ansöka om resebidrag i din nya kommun.
Om du avbryter studierna är du inte längre berättigad till resebidrag.
Tänk på att meddela Nykvarns kommun så att du inte blir återbetalningsskyldig.