Nykvarns kommun

Nykvarns kommun har avtal om gymnasieplatser med samtliga kommuner inom Stockholms län. Kommunen har även samverkansavtal med Strängnäs kommun (Thomasgymnasiet).

Inför valet

För att kunna göra ett så bra val till gymnasiet som möjligt bör du veta att det är flera faktorer som inverkar på ditt val. Exempelvis, vad vill du arbeta med? Vad är du bra på, vad har du för intressen? Vad begränsar ditt val? Hur går det med dina studier i skolan och vad siktar du mot för betyg? Ska du läsa på en annan ort?

De olika alternativen påverkar också ditt val och du måste känna till vilka utbildningar som finns, vilka skolor har utbildningen du är intresserad av, vilken gymnasieutbildning leder till ditt drömjobb och vad kräver gymnasieutbildningen av dig?

Din Studie- och yrkesvägledare, SYV, hjälper dig gärna att hitta olika val alternativ som passar just dig och dina intressen. Dela gärna in dina tankar i två delar som du funderar på:

1. Vad är utbudet, vilka program finns det?

Se gärna vad det program som du är intresserad av erbjuder dig, kärnämnen, timplaner, praktik, karaktärsämnen (inriktning), behörighet för eventuella studier vid högskolan?

2. Kunskap om dig själv.

Vilka egenskaper har jag, har jag någon speciell talang, hur ser mina starka respektive svaga sidor ut, min ambition, vart vill jag nå, hur mycket är jag beredd att satsa; lång eller kort utbildning, vad är mina intressen och vad engagerar mig?

Ta gärna chansen att besöka gymnasieskolorna när de har öppet hus. Information hittar du hos din Studie- och yrkesvägledare (SYV).

Vägledningssamtal

Du som går i Nykvarns grundskolor är välkommen till din studie- och yrkesvägledare, SYV, på ett vägledningssamtal inför gymnasievalet.

Syftet med samtalet är att underlätta valet av utbildning och skola och att valet ska bli rätt för dig. Samtalen är oftast på skoltid. Du är också välkommen att ta med dina föräldrar/vårdnadshavare på dessa samtal.

Hos SYV får du beskriva dina tankar du har inför valet. Du kanske har en mängd frågor som du vill ställa till SYV:en.

Vet du inte riktigt vad du vill med din framtid? Vilka skolor och utbildningar som du kan söka? Det kan till exempel handla om vilka utbildningar som leder mot det yrke eller den framtid du i dag är inriktad mot. Dina tankar kan vara många och det är bra om du kommer till din SYV med dina funderingar. Välkommen att komma en eller flera gånger, det är du som bestämmer!

Din studie- och yrkesvägledare har tystnadsplikt och tar dig på största allvar.

När frågorna och alternativen är för många och du behöver en samtalspartner finns din studie- och yrkesvägledare som en professionell samtalspartner.

Välkommen!

Kontakta oss