Nykvarns kommun

Talar ni ett annat språk än svenska hemma? Eller tillhör ni en av de nationella minoriteterna? Då kan ni ansöka om modersmålsundervisning för ert barn. Det gäller elever i årskurs 1-9.

Modersmålsundervisning är frivillig. När ert barn har börjat med modersmålsundervisning är det som vilket annat ämne som helst i skolan, med en obligatorisk närvaro, kursplan, kunskapskrav och betyg från årskurs 6. För att vi ska kunna ordna undervisning på ert modersmål måste det finnas minst fem elever i kommunen som ansökt om undervisning på samma språk och det måste finnas en lämplig lärare. Undervisningen kan komma att ske via fjärrundervisning. Ert barn behöver ha grundläggande kunskaper i språket och det behöver talas i ert hem till vardags.

Om vi saknar lärare i det språk ni önskar eller om det inte finns tillräckligt elevunderlag meddelar vi er.

Så här söker ni

Ansökan om modersmålsundervisning görs på blanketten under relaterad information och lämnas till rektorn på barnets skola. Efter en kartläggning av förutsättningarna för Modersmålsundervisning fattar rektor beslut.

Uppsägning av plats i modersmålsundervisningen görs på blanketten under relaterade länkar. Uppsägningen lämnas till rektor på barnets skola.

Nationella minoritetsspråk

Tillhör du en av de fem nationella minoritetsgrupperna och har barn i grundskolan har ditt barn rätt att få modersmålsundervisning i minoritetsspråk.

Språken är finska, meänkieli, romani chib, jiddish och samiska. Dessa fem minoritetsspråk har en särställning enligt lag och den som tillhör dessa minoritetsgrupper har utökade rättigheter att få möjlighet att lära sig sitt minoritetsspråk.

Eleven behöver inte leva upp till kraven om modersmål för att få läsa sitt minoritetsspråk som modersmål. Eleven behöver alltså inte ha grundläggande kunskaper i språket. Ni behöver inte heller tala språket i hemmet. Det behöver inte finnas andra som väljer att läsa samma språk som ni för att ert barn skall ha rätt att läsa språket. Det finns inte heller någon begränsning i hur länge ert barn kan få undervisning i språket.

Om ni exempelvis är romer från Finland och ni önskar att välja romani chib som modersmål i minoritetsspråk kan ert barn också välja modersmålsundervisning i finska om ni önskar det. Om ert barn har rätt att få undervisning i två modersmål påverkar det inte möjligheten att även välja ett annat språkval.

Skolan är skyldig att se till att ert barn har möjlighet att läsa modersmål i minoritetsspråk utan att det medför några kostnader för er eller påverkar ditt barns övriga grundskolestudier.

För att ansöka fyll i blanketten under relaterade länkar och lämna den till rektorn på er skola.

För att säga upp sin plats behöver blanketten under relaterade länkar fyllas i och lämnas till rektor.

Finska på förskolan

Vill du att ditt barn ska ha kontakt med en finskspråkig pedagog på förskolan? Då ska du i första hand välja Lillhaga förskola. Där finns finsktalande pedagog som regelbundet samlar en grupp finsktalande barn för egna aktiviteter.