Nykvarns kommun

Särskolan är till för barn och ungdomar som på grund av intellektuell funktionsnedsättning inte bedöms kunna nå grundskolans respektive gymnasieskolans kunskapskrav.

Grundsärskola

Grundsärskolan är till för barn och ungdomar som på grund av intellektuell funktionsnedsättning inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav. Läroplan för grundsärskolan har egen timplan och kursplan.

Från och med höstterminen 2020 startar grundsärskola i Furuborgskolan i liten skala.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Den är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar utbildningen.

Gymnasiesärskola

Efter den obligatoriska utbildningen kan eleverna fortsätta till gymnasiesärskolan som är fyraårig.

Gymnasiesärskola erbjuder utbildning på liknande sätt som gymnasieskolan på nationella, specialutformade och individuella program. Undervisning inom de individuella programmen sker i form av yrkesträning eller verksamhetsträning och är främst avsedd för elever från träningsskolan.

Nykvarns kommun avtalar om platser för gymnasiesärskola i Södertälje kommun.

Har du frågor kring gymnasiesärskolan, kontakta kommunens växel 08-555 01 000.

Särskild utbildning för vuxna

Du som gått i särskola har även möjlighet att studera som vuxen.

Särskild utbildning för vuxna finns för dig som är över tjugo år och har en intellektuell funktionsnedsättning samt har behov av extra stöd vid inlärning.

Utbildning sker i små grupper eller individuellt. Utbildningsplanen är speciellt framtagen för dig som individ och kan vara både teoretiskt och yrkesinriktad.

Utbildningen kan göra lättare för dig att hitta ett arbete, vara med i samhället och utvecklas som person.

Kontakta oss

  • Vill du veta mer om vilka möjligheter som finns just för dig, kontakta kommunens studie-och yrkesvägledare för vuxna.
  • Studie- och yrkesvägledning

    08-555 010 00