Nykvarns kommun

Har du tankar och funderingar på gymnasiet, arbeten/yrken, arbetsmarknaden, PRAO, utbildningar eller kanske på dina studier? Kontakta då din studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledare finns på Lillhagaskolan. För elever på låg- och mellanstadiet ingår yrkesorientering och lärande kring olika yrken i den ordinarie undervisningen.

Studie- och yrkesvägledaren, SYV, har till uppgift att informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesvalet. SYV organiserar också elevernas kontakter med arbetslivet genom bland annat studiebesök. Dessutom deltar SYV i elevvårdsarbetet.

Går du i skola i Nykvarns kommun men är folkbokförd i en annan kommun, tag då kontakt med din studie- och yrkesvägledare för att få information om vad som gäller just för dig.

Kontakta oss