Nykvarns kommun

Här kan du läsa aktuell information och driftmeddelanden gällande sophämtning och slamtömning.

Från och med nu kan du även se ditt tömningsschema på Mina Sidor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan du även beställa slamtömning, ansöka om ändringar och se dina fakturor. Inloggning sker med Bank-ID.

Från och med den 1 januari har kommunerna tagit över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushållen. Detta görs i enighet med regeringsbeslutet som togs sommaren 2022 och för att skapa ett mer effektivt återvinningssystem som kan bidra till Sveriges klimatmål.

Det nya ansvaret innebär bland annat:
Nykvarns kommun tar över ansvaret för återvinningsstationerna i Nykvarn.
Stationerna finns kvar på samma plats som tidigare och kommer tömmas och städas enligt schema.
Om en station behöver städas eller en behållare behöver tömmas kan du skicka in en felanmälan via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommunerna blir skyldiga att samla in utsorterat matavfall från hushåll och verksamheter.
I Nykvarn har vi redan infört den prickiga matavfallspåsen

Senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling av förpackningar vara införd för hushållen.
I Nykvarn införde vi Hemsortering för alla villor och fritidshus under våren 2023 och är därför väl förberedda inför de nya kraven. Arbetet med att införa fastighetsnära insamling vid flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar och samfälligheter som nu saknar kommer ske tillsammans med fastighetsägarna.5 enkla saker du kan göra för att underlätta:

* Skotta och sanda den väg som sophämtaren använder för att dra dina soptunnor.
* Ställ tunnorna med draghandtaget utåt.
* Ta bort eventuella snövallar mot gatan.
* Ploga och sanda körvägen fram till tunnorna och vid eventuella vändplatser.
* Om du har slambrunn - skotta fram en gångväg fram till slambrunnen och sanda gärna. Skotta även fram locket till slambrunnen.

Hjälp oss att göra hämtningen säkrare!
Det är viktigt att vägen fram till ditt sopkärl är snöröjd och säker. Om det finns hinder i vägen, eller om det är oskottat och inget har gjorts för att bekämpa halkan, kan vi tyvärr inte hämta dina sopor. Det är alltid chauffören som avgör om det är säkert att köra på en väg som är alltför hal eller dåligt snöröjd.

Detta gäller för enskild väg
Förutom att vägen måste vara halkbekämpad/snöröjd maste den vara dimensionerad för tung trafk vilket innebär fri höjd om fyra meter, en vägbredd om tre meter samt att vändmöjligheter finns vid återvändsvägar.


Från och med den 1 december 2023 gäller de nya öppettiderna.

Som boende i Nykvarns kommun har du tillgång till Södertäljes återvinningscentraler Returen på Bovallsvägen 5 och Tveta i Lerhaga. På återvinningscentralerna kan du lämna grovsopor, farligt avfall och trädgårdsavfall. Bor du i Nykvarn har du 18 fria besök per hushåll och år.

De nya öppettiderna som gäller från och med 1 december 2023:

Returen

Måndag–fredag: kl. 9–19
Lördag–söndag: kl. 9–18

Tveta

Måndag–torsdag: kl. 7–16
Fredag: kl. 7–15
Lördag–söndag: kl. 9–15