Nykvarns kommun

Här kan du läsa mer Återvinningsstationerna i Nykvarn.

Återvinningsstationer

Kommunens återvinningsstationer

Kommunens återvinningsstationer

Återvinningsstationerna är obemannade och öppna dygnet runt.

I Nykvarns kommun finns det fem stycken återvinningsstationer:

 • Lundavägen, ligger på Lundavägens parkeringsplats, vid Ingo.
 • Maskinförarevägen, ligger på längst ner på Maskinförarevägen vid Nyponvägen.
 • Norra Stationsvägen, ligger på Norra Stationsvägen 20 vid förrådstältet.
 • Turinge, ligger vid Bilisten på Gamla Strängnäsvägen.
 • Taxinge, ligger mellan Larssons lada och Sågbacksvägen.

 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Tidningar/papper
 • Färgade glasförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Textilier
 • Batterier
 • Matfett

Inget annat avfall får lämnas här, det betraktas som nedskräpning. Andra föremål av metall, plast och glas till exempel kastruller, möbler, porslin eller glas som inte är en förpackning räknas som grovavfall och ska lämna till en återvinningscentral.

Batterier
Många batterier finns inbyggda i produkter och syns inte för blotta ögat. Varor med inbyggda batterier ska lämnas till inköpsstället, till Tveta Återvinningsanläggning eller till Returen. Samma inlämningsplatser gäller för större batterier över 3 kg, som till exempel bilbatterier.

Från och med 1 januari 2024 ansvarar Nykvarns kommun för återvinningsstationerna.

Om en station behöver städas eller en behållare behöver tömmas kan du anmäla detta via vår e-tjänst för felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Du kan även kontakta Servicecenter på telefon 08- 555 010 00 eller via avfall@nykvarn.se


Du som behöver slänga mycket på en gång kan hyra en container. Containers finns i många olika storlekar men hyrs inte ut av kommunen. Däremot hyr till exempel Telge Återvinning och Foria ut containrar som inkluderar hämtning och behandling.

Kontakta Telge Återvinnings kundservice :
08-550 222 33

Kontakta Forias kundservice:
010-474 50 00

Kontakta oss