Nykvarns kommun

Här kan du som driver företag i Nykvarns kommun läsa mer om hur företagets avfall ska hanteras.

Hushållsavfall

Företag ska ha sophämtningsabonnemang för hämtning av avfall som uppkommer i lunchrum och liknande. Soporna sorteras i matavfall och övrigt avfall. Matavfallet sorteras i gröna påsar som du får av kommunen. Det övriga avfallet lägger du i en vanlig soppåse som ni tillhandahåller själva.

Inget löst material får ligga i kärlet då avfallet transporteras till Tveta avfallsanläggning för optisk sortering. Löst material gör att det blir stopp på de löpande banden.

Abonnemang tecknas hos Nykvarns kommun genom att skicka in blanketten, "Nytt sophämtningsabonnemang". Kostnader för abonnemang kan du läsa i Avfallstaxan.

Livsmedelsavfall

Restauranger och livsmedelsbutiker och liknande ska sortera ut sitt organiska avfall. Sorteringspåsar tillhandahålls av kommunen. Hämtning sköts av kommunens sophämtningsentreprenör.

Verksamhetsavfall

Har ert företag verksamhetsavfall som inte faller under "hushållsavfall" tecknar ni avtal om hämtning med entreprenör på den privata marknaden. Se kontaktuppgifter under relaterade länkar.

Grovavfall / återvinningsbart material

Har ert företag grovavfall och liknande kan ni lämna det på Tveta avfallsanläggning eller Returen på Moraberg enligt deras gällande taxa. För beställning av företagskort – besök Telge Återvinnings hemsida. Här hittar ni även information om öppettider, priser med mera.

Tveta avfallsanläggning (Telge Återvinning), 08 - 550 222 33

Farligt avfall

Har ert företag farligt avfall, även i små mängder, måste det finnas en godkänd transportör som hanterar det. På Telge Återvinnings hemsida kan du beställa hämtning av företagets farliga avfall enligt deras gällande taxa.

Wellpapp med mera

Har ert företag mycket wellpapp, mjukplast och dylikt kan ni förslagsvis kontakta Telge Återvinning som hämtar utsorterat, återvinningsbart material enligt deras gällande taxa.