Nykvarns kommun

Här kan du göra en anmälan om nedskräpning.

Besvara nedanstående frågor. En komplett ifylld blankett gör det enklare för oss och bidrar till en kortare handläggningstid. Observera att det normalt sett är svårare att handlägga anonyma klagomål.

Kontaktuppgifter till dig som lämnar anmälan:
Kontaktuppgifter till dig som lämnar anmälan:Vad är det för typ av nedskräpning? Ange minst ett alternativ * (obligatorisk)
Vad är det för typ av nedskräpning? Ange minst ett alternativ


Har du varit i kontakt med fastighetsägaren eller den som du tror ansvarar för att ha skräpat ned? * (obligatorisk)
Har du varit i kontakt med fastighetsägaren eller den som du tror ansvarar för att ha skräpat ned?Kontakta oss