language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Samråd Avfallsplan 2030

Nykvarns kommun har tagit fram ett förslag på ny avfallsplan som nu är ute på samråd.

Placeholder

Syftet med Nykvarns kommuns Avfallsplan är att visa hur avfallshanteringen i kommunen ska bedrivas och utvecklas för att förebygga avfall och för att ta hand om det avfall som uppstår på bästa sätt. Avfallsplanen ska engagera och motivera såväl kommunanställda som verksamma, boende och besökare i kommunen. Avfallsplanen ska på ett tydligt sätt visa vägen så att alla i kommunen tillsammans bidrar till en hållbar avfallshantering där det är lätt att göra rätt.

Avfallsplanen har fyra fokusområden som utgår ifrån EU:s avfallshierarki. För varje fokusområde finns mål, mått och aktiviteter som tillsammans ska bidra till en mer hållbar avfallshantering i Nykvarns kommun.

Fokusområdena är:

  • Avfallsförebyggande och återanvändning
  • Återvinning
  • Minskad miljöpåverkan
  • Tillgänglighet och service.

Fram till 30/6 är det samråd då synpunkter på förslaget tas emot. Under samrådstiden har ni som kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer, kommunala nämnder och bolag möjlighet att lämna synpunkter på planen. Alla synpunkter kommer sedan att sammanställas och användas i det fortsatta arbetet med avfallsplanen.

Du som kommuninvånare lämnar enklast dina synpunkter via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Du kan också skicka in synpunkter till kommun@nykvarn.se eller via post: Nykvarns kommun, Avfallsenheten, 155 80 Nykvarn

Ange diarienummer KS/2022:728

Synpunkter på förslaget ska lämnas senast 30/6.
Samrådshandlingar
Avfallsplanen består av många dokument där det centrala är Handlingsplanen, bilaga 1. Där finns ett antal aktiviteter som ska genomföras så att vi kan nå målen i avfallsplanen. Var gärna med och tyck till om dessa aktiviteter.

Läs eller ladda ner handlingarna:

Avfallsplan Huvuddokument Pdf, 4.6 MB.
Bilaga 1. Handlingsplan Pdf, 839.6 kB.
Bilaga 2. Styrmedel Pdf, 1.3 MB.
Bilaga 3. Nulägesbeskrivning Pdf, 7.5 MB.
Bilaga 4. Nedlagda deponier Pdf, 603.3 kB.
Bilaga 5. Framtida mängder, system, anläggningar Pdf, 604.3 kB.
Bilaga 6. Uppföljning Pdf, 684.9 kB.
Bilaga 7. Miljöbedömning Pdf, 647.7 kB.
Bilaga 8. Samråd Pdf, 562.4 kB.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-05-14 05:12

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-05-14 05:12

Dela sidan