Nykvarns kommun

Latrin och slam töms genom kommunens försorg, precis som med sophämtningen. För tömningsuppdraget har kommunen anlitat Foria och Telge Återvinning de kommande åren.

Latrinhämtning

Har du utedass beställer du hämtning av latrinkärl via kommunen. Det är Telge Återvinning som kommunen har anlitat för tömningsuppdraget.

Bor du permanent i din fastighet tömmer vi latrinet jämna veckor, året runt.

Alla som har sommarhämtning får beställa hämtning inför varje tillfälle . På så vis slipper man betala för hämtningar som man inte utnyttjar. Beställningen ska göras senast kl.12.00 på fredagen veckan innan hämtningsveckan.

Hämtning sker vid sex olika tillfällen under perioden maj-september:
Vecka 19, 23, 27, 31, 35 och 39.


Budad hämtning 500 kr /gång inkl. 1 tunna
Extra latrintunna, i samband med hämtning.
300 kr /tunna

 • Beställ din latrinhämtning senast kl.12 på fredagen innan aktuell hämtningsvecka.
 • Ställ fram ditt kärl på måndagen kl. 7 och låt den stå tills vi har tömt. Vi hämtar latrin i flera områden samma vecka vilket gör att vi inte kan säga vilken dag som vi kommer till dig.
 • Fyll i din latrinetikett och fäst den på sidan av kärlet. Locket ska vara ordentligt slutet och kärlet rengjort på utsidan.
 • Kontakta Servicecenter om du har frågor.

Tabellen visar priser för latrinhämtning

Hämtning

Priser

Budad latrinhämtning inkl. 1 tunna

500 kr/gång

Budad latrinhämtning, extra tunna

300 kr/st

Latrinhämtning året runt

7670 kr/år

Slamtömning

Är din fastighet inte ansluten till det kommunala avloppsnätet så har du sluten tank, slamavskiljare, reningsverk och eller avskiljare för bad/disk/tvätt. Dessa töms genom kommunens försorg, precis som med sophämtningen. För tömningsuppdraget har kommunen anlitat Foria de kommande åren.

Minsta antalet tömningar är en gång per år. Bad/disk/tvätt måste tömmas minst vart annat år för fritidshus och varje år för boende året runt.

Om du beställer en samtida tömning av din BDT, vid tömningen av tanken, får du ett billigare pris på tömningen av din BDT.

Schematömning
Du har tömning enligt ett fastställt schema. Du bestämmer själv när, dock minst en gång varje år (vartannat för fritidsboende med BDT). Tömning sker någon dag under önskad vecka. Detta är det billigaste alternativet.

Budad tömning
Du beställer tömning. För att få tömt samma vecka behöver du beställa senast kl. 12.00 på måndagen i den veckan. Annars blir det tömt veckan efter. Om inget annat anges sker tömning tisdag eller onsdag. Tänk på att vara ute i god tid i samband med storhelger och röda vardagar. Se kommunens hemsida för aktuell information.

Akut tömning
Det finns två sätt att beställa en akuttömning, dels genom att kontakta avfallskundtjänsten under kontorstid, dels genom att man ringer journumret direkt till vår entreprenör. Beställer man tömning via kundtjänsten så utförs de inom 24 timmar räknat på vardag. Ringer man själv journumret blir tömningen utförd inom 24 timmar oavsett dag. Journumret är således det du ringer om det t ex skulle bli akut under helgen.

Forias Journummer: 070 - 655 50 75


Priserna nedan är inklusive moms.
Fler priser finner du i Avfallstaxan.

Priser slamtömning

Pris

Schemalagd tömning

1265 kr

Schemalagd samtida tömning av BDT

633 krBudad tömning

1435 kr

Budad samtida tömning av BDT

718 krOmgående tömning

2045 kr

Omgående samtida tömning av BDT

1023 krObligatorisk tömning

1715 kr

Obligatorisk samtida tömning av BDT

858 krSlamtömning via jouren*

4330 krTillägg över 3kbm, per påbörjad kubikmeter

300 kr


* bokas via Foria 070 - 655 50 75. 

I slutet av året går vi igenom och säkerställer att alla anläggningar är tömda enligt avfallsföreskrifterna, dvs minst en gång per år för avskiljare och tankar samt en gång per år för tvåkammarbrunnar (BDT) för permanentboende och vartannat år för fritidsboende. Har man fått beviljad förlängd tömningsintervall kan andra frekvenser gälla.

För de anläggningar som inte har blivit tömda enligt reglerna sker en obligatorisk tömning som är något dyrare än priset för budad tömning. Avfallskundtjänsten skickar ut ett brev till de som berörs med uppgifter om när anläggningen kommer att tömmas.

Ett bra sätt att undvika Obligatorisk tömning är att du har din slamtömning på schema i stället för att buda tömningen själv.

Ibland blir det stopp i anläggningen. Det kan vara något rör som är blockerat eller att det har kommit ut slam i markbädden/infiltrationen. Då behöver du beställa en spolbil som kommer ut och spolar bort stoppet med hjälp av vatten som har högt tryck. Kontakta avfallskundtjänsten så hjälper de dig med bokningen.

Om slambilen av någon anledning inte kan utföra beställd tömning debiteras du för en bomkörning. Kom ihåg att det är du som ansvarar för att arbetsmiljöverkets regler är uppfyllda samt att det går att tömma din anläggning. Nedan hittar du en checklista på vad som är viktigt att tänka på inför tömning så att chauffören kan tömma som planerat.

För att säkerställa tömning och att tömningen kan ske på ett bra sätt utifrån arbetsmiljö och säkerhet så kan du behöva utföra vissa åtgärder. Denna checklista är framtagen som en hjälp för dig.

 • Slamanläggningen är markerad med flagga och syns från slambilens uppställningsplats.
 • Vägar är framkomliga för ett hämtningsfordon och klarar tung trafik.
 • Vägar och gångvägar har god sikt och framkomlighet från buskar och träd.
 • Inga tillfälliga hinder finns som påverkar slangdragningen t.ex. uppställda bilar och släp.
 • Vägar och gångvägar är snö- och halkfria vintertid
 • Brunnslock är lättåtkomliga - fria från snö vintertid och fria från vegetation sommartid. Lossa även ev. skruvar så att locket kan öppnas av en person.
 • Luftventiler är öppna och kopplingar åtkomliga.
 • Eventuell lös slang är framlagd vid tömningstillfället.
 • Tömningsinstruktion för reningsverk är på plats.

Kontakta avfallskundtjänsten om det är någon information om din tömning som är viktig för chauffören att få reda på t.ex. kod till vägbom eller speciella omständigheter vid just denna tömning.

Kommunens enhet för Avfall och återvinning
Ansvarar för att din anläggning blir tömd genom att upphandla slamtömnings entreprenörer. Det är även här taxa och föreskrifter hanteras.

Kommunens Avfallskundtjänst
Tar emot din beställningar och ser till att entreprenören vet vad som ska tömmas. Här sker även faktureringen.

Kommunens Miljöavdelningen
Ansvarar för tillsyn och godkännande av din anläggning, att den har en godkänd reningskapacitet. Här ligger även ansvaret för inventering av befintliga anläggningar och hantering av dispenser.


Arbetsmiljöverket
Ansvarar för att ta fram regler för hur slamchaufförernas arbetsmiljö ska se ut. Det innebär bland annat krav på en säker väg till anläggningen, minimering av slangdragning och gränser för hur tunga lock får vara.

Du som fastighetsägare
Ansvarar för att anläggningen fungerar som den ska. Det innebär bland annat att anläggningen töms tillräckligt ofta. Du ansvarar också för att följa checklistan så att slamtömningen ska kunna ske på ett säkert och arbetsmiljömässigt bra sätt.

Innehåller material som binder fosfor. Det fosforbindande materialet kan ligga löst men vanligast är att det ligger i en säck. Om du har en fosforfälla med löst filtermaterial sugs den ur med en slambil. Om du har en fosforfälla med filtermaterialet i säck används en kranbil. Kranbilen behöver kunna stå så nära farbar väg som möjligt eftersom kranens räckvidd är begränsad.

Har du en fosforfälla måste du kontrollera pH-halten på vattnet som kommer ut från fällan. När pH-halten är över en viss nivå måste du tömma fosforfällan. Kontakta tillverkaren av fosforfällan för att ta reda på vid vilken pH-halt fosformaterialet behöver bytas ut.

Fosforfällan töms av kommunen men det är du som fastighetsägare som ansvarar för att beställa nytt filtermaterial av leverantören. Det är viktigt att fosforfällan fylls på med nytt filtermaterial direkt i anslutning till tömningen.

Kontakta oss