Nykvarns kommun

Här kan du läsa mer om ditt sopabonnemang när du flyttar eller ändrar.

Varje bebodd fastighet ska enligt renhållningsföreskrifterna ha ett renhållningsabonnemang.

Om du flyttar in i ett nybyggt hus där det inte finns sophämtning sedan tidigare tecknar du ett abonnemang via e-tjänsten på hemsidan. I och med övergången till obligatorisk hemsortering får alla nyinflyttade kunder hemsortering med 2 st 370 liters kärl.

Kärlen levereras till adressen tillsammans med papperspåsar för matavfall. Information om sophämtning, sortering och tömningsdagar skickas med posten.

Vid flytt till/från befintlig fastighet anmäls ägarbytet via e-tjänsten eller blankett ”Anmälan om ägarbyte”.
Både köparen och säljaren behöver skriva under anmälan.

När vi har fått in anmälan och registrerat ny ägare, kommer du att få mer information från oss som rör din renhållning.

Det är viktigt att vi så fort som möjligt får till oss att du ska flytta, annars fortsätter vi att debitera dig för sophämtning som du inte har nyttjat.

Vid ägarbyte flyttas även information om ev. enskilt avlopp över till den nya ägaren.
Du som har enskilt avlopp kanske bör tänka på att göra en tömning av din tank eller 3-kammarbrunn strax innan den nya ägaren ska ta över fastigheten.

Ska du inte använda ditt hus under en längre period kan du söka uppehåll av sophämtning.

För permanentboende måste uppehållet gälla minst 6 månader och för fritidsboende hela hämtperioden.
Uppehåll ges max 1 år i taget. Uppehåll beviljas inte i efterskott.

Ansökan måste komma in minst en månad innan den ska börja gälla. På beslutet som du får hemskickat, står det hur länge du är beviljad uppehåll. När uppehållet slutar gälla, och om vi inte har fått en ny uppehållsförfrågan, startar sophämtning automatiskt.

När en fastighet har uppehåll i sophämtning får besök endast ha karaktären av tillsyn.

Avgift
Den rörliga delen av sophämtningsabonnemanget dras av, däremot faktureras den fasta avgiften av sophämtningsabonnemanget som vanligt.

Kontakta oss