Nykvarns kommun

Alla fritidshus måste enligt lag ha ett abonnemang för sophämtning. Har du ett fritidshus som endast används på sommaren kan du ha ett abonnemang för sommarhämtning. 

Sommarhämtning

Säsongen för sommarhämtning startar vecka 18/19 och slutar vecka 38/39 beroende på när du har sophämtning.

Önskar du få ett tömningsschema hemskickat, kontakta Avfall & Återvinning via Servicecenter 08- 555 010 00 eller maila avfall@nykvarn.se

Fakturering

Sophämtningen faktureras kvartalsvis. Med abonnemang för sophämtning är du med på två av dessa faktureringar. I juni faktureras perioden maj-juni och i september faktureras perioden juli-september.

När sommarstugan inte används

Du kan ansöka om uppehåll i sophämtningen för ditt obebodda fritidsboende.

För kunder med sommarabonnemang måste uppehållet gälla hela hämtperioden.
Uppehåll ges max 1 säsong i taget. Uppehåll beviljas inte i efterskott.

Ansökan måste komma in minst två veckor innan den ska börja gälla.
På beslutet som du får hemskickat, står det hur länge du är beviljad uppehåll. När uppehållet slutar gälla, och om vi inte har fått en ny uppehållsförfrågan, startar sophämtning automatiskt.

När en fastighet har uppehåll i sophämtning får besök endast ha karaktären av tillsyn.

Avgift
Den rörliga delen av sophämtningsabonnemanget dras av, däremot faktureras den fasta avgiften av sophämtningsabonnemanget som vanligt.

Kontakta oss