Nykvarns kommun

Samordnad varudistribution innebär att varor som ska till kommunernas olika verksamheter levereras till en omlastningscentral för att därefter köras ut till enheterna utifrån optimerade slingor.

Samordnad varudistribution

Genom att samordna leveranserna till kommunernas verksamheter har Södertörnskommunerna minskat koldioxidutsläppen med 90 procent. Leveranserna till all kommunal verksamhet, exempelvis skolor och äldreboenden, samordnas på den gemensamma samlastningsterminalen. Därifrån levereras varorna samlat till verksamheten på moderna lastbilar drivna på förnybara drivmedel.

Samordnad varudistribution är ett samarbete mellan Södertörnskommunerna Nynäshamn, Haninge, Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem och Tyresö. Sedan 2020 ingår även Nacka kommun i den samordnade varudistributionen. Leveranserna utförs av för ändamålet upphandlad transportör, Widrikssons Åkeri AB.

Positiva miljöeffekter

Antalet transporter till verksamheterna inom Södertörns kommuner har minskat med hälften, utsläppen av kvävgaser minskat med 70 procent och utsläppen av koldioxid med 90 procent. Resultaten har uppnåtts genom transportoptimering, samlastning och nyttjande av moderna lastbilar vilka drivs på förnybara drivmedel.