Nykvarns kommun

Det finns växter som inte naturligt hör hemma i Sveriges ekosystem. Vissa av dessa arter är invasiva. De sprider sig snabbt och hotar våra inhemska växter och djur. Här har vi samlat information om hur du kan hantera invasiva arter.

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är ett stort hot mot biologisk mångfald. Arterna är svåra att bli av med när de etablerat sig. Vissa växter är så invasiva att minsta rotdel som lämnas kvar i jorden bildar en ny planta. Det är viktigt att lokalisera invasiva arter och ta bort dem för att stoppa spridning.

Fotografi på lila lupiner

Fastighetsägarens ansvar

Den som äger en fastighet har ett eget ansvar att vidta åtgärder om det finns EU-listade invasiva främmande arter vid den egna fastigheten, som till exempel jätteloka och jättebalsamin.

Detta kan du göra för att stoppa spridning

 • EU-listade invasiva växter är du som fastighetsägare skyldig att ta bort. Det är bra om du även tar bort andra invasiva växter för att förebygga problem i trädgården eller naturen.
 • Vid bekämpning av invasiva arter är spridningsrisken stor. Växtdelarna behöver därför hanteras så att spridningsrisken minimeras. Lägg växtdelarna i täta säckar. Lämna avfallet i Telge återvinnings containrar för invasiva växter på återvinningscentralerna Tveta eller Returen.
 • Rapportera till Artportalen om du hittar invasiva arter.
 • Informera gärna kommunen om du hittar invasiva arter, som är upptagna på EU´s lista för invasiva arter, på kommunens mark.

Exempel på invasiva arter

 • Blomsterlupin
 • Häggmispel
 • Häckoxbär
 • Jättebalsamin
 • Jätteloka
 • Parkslide och Jätteslide
 • Vresros