Nykvarns kommun

Kommunen utför va- och asfalteringsarbeten på Räfsvägen.

I samband med att Räfsvägen asfalteras anläggs en cykelbana utefter den södra delen av Räfsvägen, sidan med jämna nummer.

Aktuellt i projektet

Oktober 2023: Upphandling av entreprenör för VA och gata pågår enligt tidigare projektering.

April 2023: Boende längs Räfsvägen informeras om projektet och hur trafik och tillträde till fastigheterna påverkas.