language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

SEEL - Testcenter för fordon

Ett testcenter för framtidens fordonsteknik ska byggas på Stockholm Syd Mörby. Centret, SEEL, ska byggas och drivas i samverkan mellan stat, akademi och näringsliv.

Placeholder

SEEL (Swedish Electric Transport Laboratory AB) är en så kallad testbädd (test- och demonstrationsmiljö) som ska bidra till att utveckla nästa generations hållbara innovativa lösningar för elbilar, lastbilar, bussar och andra elfordon, inklusive batteriutveckling.

SEEL består av tre anläggningar, en i Göteborg, en i Borås och en i Nykvarn. Cirka 200 miljoner kronor investeras i anläggningen i Nykvarn. Sammanlagt investeras ca 1,3 miljard kronor.

I Nykvarn byggs centret på Skälbyvägen, Stockholm Syd Mörby. Våren 2023 är det tänkt att labbet ska flytta in i de nya lokalerna. 

Ägare och finansiering

Testcentret ägs till 60 procent av det statliga forskningsinstitutet RiSe och 40 procent av Chalmers. Det ska drivas och finansieras av akademi, institut och industri tillsammans och blir därför en plats för gränsöverskridande samarbeten och projekt på alla relevanta områden.

RiSe – Research Institutes of Sweden – samverkar med akademi, näringsliv och samhälle i det svenska innovationssystemet och har ett övergripande uppdrag att bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenska företag. RiSe är en sammanslagning av institutskoncernerna Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT och har cirka 2 200 anställda.

Totalt investeras en miljard i de tre anläggningarna. Staten (Energimyndigheten och RiSe) anslår 425 Mkr. Chalmers lånar upp 425 Mkr i bryggfinansiering (= kortfristiga lån) som ska betalas tillbaka genom industriparterna, dvs. CEVT, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen. Staten skjuter dessutom till ytterligare 150 Mkr för icke kommersiell verksamhet.

Med det nya testcentret SEEL etablerar sig Nykvarn som en viktig ort i den så kallade Fordonsdalen, ett bälte från Östersjön längs Mälardalen och förbi Örebro med en unik koncentration inom fordonsindustrin.

Nykvarn har i många år verkat för att etablera en testanläggning för fordonsindustrin på Stockholm Syd Mörby eftersom området har stora ytor och därmed plats för provkörningar.

Satsningen på etableringen av det nya nationella testcentret SEEL ligger också i linje med vision Nykvarn 2035 om att skapa möjligheter för fler kvalitativa arbetstillfällen med akademiska inslag.

Kommunens geografiska läge är en förutsättning för det nya testcentret. Här är det nära till forskningen i huvudstadsområdet, Scania i Södertälje och fordonsindustrin i Mälardalen – eller ”Fordonsdalen” som den också kallas.

Regionen har en hög andel företag knutna till fordonsindustrin. Förutom Scania i Södertälje finns det i Mälardalsområdet omkring 200‑300 leverantörer till fordonsbranschen med runt 50 000 direkta arbetstillfällen. Upp till 20 procent av all världens drivlinor till tunga fordon tillverkas i här.

Tillsammans med underleverantörer ger fordonsbranschen i Mälardalen över 150 000 arbetstillfällen. Samtidigt driver fordonsindustrin utvecklingen i andra näringar, till exempel tjänsteindustri, metalltillverkning och logistik.

Även på nationell nivå har fordonsindustrin stor betydelse. Mätt i värde är fordonsindustrin den största exportbranschen för Sverige med en andel på över 14 procent första halvåret 2016, enligt produktindelningen SPIN (SCB).

Uppgifter hämtade ur En kartläggning av fordonsindustrin för Stockholms län, Jan Lindoff, 2017.

Syftet med testcentret i Nykvarn är att skynda på den svenska omställningen mot ett fossilfritt samhälle och stärka Sveriges konkurrenskraft inom fordonsutveckling.

Sveriges riksdag har satt upp ett mål om att utsläppen från inrikes transporter (undantaget inrikesflyget) ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Många andra EU-länder har liknande mål. Framtiden ställer därför stora krav på fordonsbranschen. Alternativa drivmedel, självgående fordon, en övergång från mekanik till mjukvara är några av de krav fordonstillverkare måste börja sikta in sig på.

SEEL blir en av få platser i Europa som ger utrymme för tester av alla de delar som eltransporter kräver, bland annat vagnsprovning för bilar, lastbilar och bussar. Elektrifierade växellådor och drivaxlar för olika typer av fordon, komponent-, drivline- och vagnstestning för hybrider och elektriska fordon samt laddning och smart energistyrning är andra saker som kan testas och utvecklas här. Även den marina sektorn och flyget väntas kunna använda testcentret.

Testcentret blir en öppen anläggning där intresserade företag, forskare och andra kan hyra in sig för att testa.

Aktuellt i projektet

Februari 2022: Första spadtag med inbjudna gäster.

Oktober 2021: Vatten- och avloppsledningar flyttas för att inte ligga i vägen för den planerade byggnaden.

Januari 2021: Den 2 500 kvadratmeter stora fastigheten börjar projekteras, liksom utrustning och maskiner som ska byggas in i anläggningen. Byggstart beräknad till hösten 2021.

December 2020: Avtal tecknas om att bygga fastigheten. Bakom står det nybildade bolaget Kvarnkrysset, ägt av Nykvarns kommun och Kilenkrysset AB.

Juni 2020: Det formella beslutet tas om att ett av tre labb i landet ska läggas i Nykvarn. De andra två förläggs till Göteborg och Nykvarn.

December 2019: Projektets ansökan om dispens från EU:s regler om statsstöd godkänns.

Augusti 2018: Nykvarn får ett första besked om att anläggningen ska placeras här.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-12-27 10:19

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-12-27 10:19

Dela sidan