Nykvarns kommun

Förfrågningsformulär för begäran om gällande detaljplan

Kommunen arbetar med att digitalisera gällande detaljplaner. När det arbetet är klart kommer du att kunna hitta gällande detaljplaner på denna sida via en karta. Önskar du ta del av en gällande detaljplaner under tiden fyller du i förfrågningsunderlaget nedan så lämnar kommunens kansliavdelning ut handlingarna till dig.

Du kan välja om du vill ta emot handlingarna digitalt eller på papper. Om du vill få handlingarna via brevpost faktureras du för kostnaden enligt kommunens taxor för kopiering och utlämnande av allmän handling, du hittar den under relaterad information.
Exempel på handlingar: Plankarta, plan- och genomförandebeskrivning, utredningar, synpunkter och yttranden. Om du önskar handling från något speciellt skede bör du även ange det.

Används vid eventuella frågor.

Hur vill du ta emot handlingarna? * (obligatorisk)
Hur vill du ta emot handlingarna?Om via post, ange din adress här:
Om via post, ange din adress här: