language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Ändring av detaljplan för Mörby 5:34

Ändringen av detaljplan möjliggör en tillbyggnad av befintlig verksamhetslokal inom fastigheten.

Ärendeinformation

Diarienummer
KS/2021:357

Projektnamn

Ändring av detaljplan inom Mörby 5:34

Område
Mörby verksamhetsområde

Detaljplanens innehåll
Tillbyggnad av verksamhetslokal

Skede
Granskning

Planområdets placering i Mörby verksamhetsområde

Planområdets placering i Mörby verksamhetsområde

Avsikten med ändring av detaljplan för Mörby arbetsområde etapp 3 (0140-P06/0601) är att möjliggöra en tillbyggnad av befintlig lager- och industribyggnad inom fastigheten Mörby 5:34. Föreslagen tillbyggnad är placerad där det idag går kommunala ledningar för dricksvatten, avlopp och dagvatten som försörjer Mörby 5:7 så dessa behöver flyttas för att tillbyggnaden ska vara möjlig. Ledningarna flyttas till norr om Mörby 5:7 till kommunalägd mark där markreservat och ledningsrätt inte behövs.

Planområdet är beläget ca 2,5 kilometer öster om Nykvarns centrum i Mörby verksamhetsområde. Området avgränsas av Mörbyvägen i sydväst, av industri- och verksamhetsfastigheter i öst och nordväst och i övrigt av natur.

Planprocessens skeden

Planförslaget var utställt för samråd under perioden 2022-06-21 och 2022-07-12. Under denna period hade du möjlighet att delge kommunen synpunkter på planförslaget. Nästa skede är granskningen, under utställningen för granskning har du återigen möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter.

Planförslaget till ändring av detaljplan var utställd på granskning under perioden 2022-12-16 och 2023-01-06. Under denna period hade du möjlighet att delge kommunen dina synpunkter på planförslaget. Den som inte senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter kan förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta planen.

Under relaterad information hittar du de utställda granskningshandlingarna.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige och vinner laga kraft efter tre veckor.
Efter antagandet har sakägare, som inte fått sina synpunkter beaktade, under tre veckor möjlighet att överklaga detaljplanen. Har så inte skett vinner detaljplanen laga kraft. Laga kraft innebär att den formella detaljplanen gäller som grund för beslut om bygglov för bygglovspliktiga åtgärder som följer förutsättningarna enligt detaljplanen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-07 10:00

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-07 10:00

Dela sidan