language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Tidigt skede: Del av Ströpsta 3:387 och 3:37 (Tjusarstigen)

Detaljplanen möjliggör för småhus som kompletterar befintligt bostadsområde.

Ärendeinformation

Diarienummer
KS/2021:480

Projektnamn
Tjusarestigen

Område
Tätorten

Planarbetets innehåll
Bostäder

Skede
Inför samråd

Planområdets placering i tätorten

Planområdets placering i tätorten

Syftet med ansökan är att uppföra fristående enbostadshus längst den del av Tjusarstigen som inte är bebyggd för att komplettera kvarteret och villaområdet samt för att skapa en mer sammanhållen struktur och arkitektonisk kvalitet i området.

Området är lokaliserat längst Tjusarstigen, ca 1,3 km sydöst om Nykvarns centrum. Området ligger precis norr om Brokvarn.

Planprocessens skeden

Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-19 § 189 att ge positivt planbesked. Planarbetet är nu i detaljplaneprocessens tidigaste skede - inför samråd. Inför samrådet ska en undersökning om miljöbedömning enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken tas fram för att undersöka om detaljplanen kan komma att innebära betydande miljöpåverkan eller ej.

Under samrådet kommer du ha möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter på planförslaget.

Under relaterad information hittar du Kommunstyrelsens beslut om planbesked och detaljplanens projektplan.

Planförslaget ställs ut för granskning. Under denna period har du möjlighet att delge kommunen dina synpunkter på planförslaget.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige och vinner laga kraft efter tre veckor.
Efter antagandet har sakägare, som inte fått sina synpunkter beaktade, under tre veckor möjlighet att överklaga detaljplanen. Har så inte skett vinner detaljplanen laga kraft. Laga kraft innebär att den formella detaljplanen gäller som grund för beslut om bygglov för bygglovspliktiga åtgärder som följer förutsättningarna enligt detaljplanen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-09-12 08:12

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-09-12 08:12

Dela sidan