Nykvarns kommun

Här kan du få svar på vanligt förekommande frågor som handlar om kommunalt vatten och avlopp.

Vanliga frågor och svar

Vattnets pH-värde är cirka 8,4. Vattnets hårdhet är 4-5 o dH.

Det kommunala dricksvatten levereras från Djupdals vattenverik i Södertälje.

Vattnet i tornet räcker till 1,5-2 dagars förbrukning för Nykvarnsborna.

Höjd över mark: 29 meter.

Ytteerdiameter: 28 meter.

Betongvolym 1200 m3.

Armeringens vikt 150 000 kr.

Vattenvolym 3000 m3.

Total längd betonpålar 1400 m.

Trappsteg 189 stycken.

Kostnad ca 62,8 miljoner.