Nykvarns kommun

I Kommunarkivet förvaras de handlingar från kommunens verksamheter som ska bevaras för all framtid.

Om kommunarkivet

Enligt arkivlagen ska arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning och förvaltning och för forskningens behov. I Nykvarns kommunarkiv arkiveras allmänna handlingar från kommunens verksamheter.

Vad finns i kommunarkivet?

I kommunarkivet finns information om kommunala myndigheter och verksamheter från och med 1999 då kommunen bildades. Handlingar som är äldre än från 1999 finns hos Södertälje Stadsarkiv. I kommunarkivet finns allt från beslutsprotokoll till skolbetyg. Skolhälsovårsjorunaler för barn födda 1991 och tidigare finns hos Södertälje kommun. I kommunarkivet finns betyg och klasslistor för elever som slutade årskurs vio vårterminen 2000 och framår. Elever som slutade skolan vårterminen 1999 finns hos Södertälje Stadsarkiv.

Hur gör jag för att ta del av information i kommunarkivet?

Du kan beställa handlingar från Nykvarns kommunarkiv genom att använda vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan även använda beställningsförmulär för att beställa en kopia av ditt betyg från Nykvarns grundskolor.

Kontakta oss