Nykvarns kommun

Kungörelse/tillkännagivande av sammanträde

Kungörelse/tillkännagivande
Sammanträdesdatum: 2022-10-26
Instans: Samråd Finskt förvaltningsområde
Plats: Yngern, Kommunhuset
Tid: 16:00

Länk till dagordning_svensk version Pdf, 103.9 kB.
Länk til dagordning_finsk version Pdf, 100.9 kB.