Nykvarns kommun

Kommunfullmäktiges sammanträde 2024-02-08

Anslagsbevis

Kungörelse/tillkännagivande
Sammanträdesdatum: 2024-02-08
Instans: Kommunfullmäktige
Plats: Nykvarns centrum, Sländan
Tid: 18:00

Länk till aktuella sammanträden och protokoll