Nykvarns kommun

Kungörelse om beviljat bygglov

Ingress

Kungörelse om beviljat bygglov
Fastighet: Ströpsta 3:312
Ärendenummer: BYGG.2022.272

Tidsbegränsat bygglov för uppställning av bodar har beviljats 2022-10-04.

Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden.
För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn:
bygglov@nykvarn.se eller 08 555 010 00.