language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Kungörelse bygglovsansökan

Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, tvättstuga.


Fastighet: Nykvarn 10:30
Ärendenummer: BYGG.2022.275

En ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad har inkommit till bygg- och miljönämnden. Förslaget avviker från gällande detaljplan genom att komplementbyggnaden placeras på prickmark, mark som inte får bebyggas.

Om du är berörd sakägare, t.ex. närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar sitt beslut.

Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2022-11-23 till:
Nykvarns kommun, bygglov, 155 80 Nykvarn
eller bygglov@nykvarn.se

Handlingar finns tillgängliga hos Nykvarns kommun.
För frågor i ärendet, kontakta byggglovsavdelningen i Nykvarn:
bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.

Senast uppdaterad 2022-11-08 02:41

Dela sidan