Nykvarns kommun

Kungörelse om beviljat bygglov

Bygglov för uppförande av skylt.


Fastighet: Grytan 2
Ärendenummer: BYGG.2022.328
Beslutsdatum: 2022-11-16

Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden.

För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn:
bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.