language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Kungörelse om beviljlat rivningslov

Kungörelse om beviljat rivningslov

Fastighet: Grytan 18, Centrumvägen 2
Ärendenummer: BYGG.2022.358
Beslutsdatum: 2022-12-20

Ärendet avser rivningslov för rivning av byggnad.

Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.

Senast uppdaterad 2022-12-22 12:42

Dela sidan