language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Kungörelse om ansökan om bygglov

Kungörelse om ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation

Fastighet: Nykvarn 1:456 och Nykvarn 10:31
Ärendenummer: BYGG.2023.19

En ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun.

Ansökan avviker mot detaljplanens bestämmelser genom att anläggningen placeras på mark avsedd för "HUVUDGATA".

Om du är berörd sakägare, t.ex. närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2023-03-10 till Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn eller bygglov@nykvarn.se

Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.


Senast uppdaterad 2023-02-23 07:54

Dela sidan