Nykvarns kommun

Kungörelse om beviljat bygglov

Kungörelse om beviljat bygglov för nybyggnad av pumpstation

Fastighet: Mörby 5:1
Ärendenummer: BYGG.2023.24
Beslutsdatum: 2023-03-28

Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.