language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Meddelande om granskningsutlåtande för detaljplan Mörby 6

Datum för granskningsutlåtande: 2023-02-21
Detaljplan: Detaljplan för Mörby verksamhetsområde etapp 6 (Mörby 6)
Ärendenummer: KS/2018:419

Rubricerad detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 2022-04-25 till 2022-05-22.
Ett granskningsutlåtande har upprättats, daterad 2023-02-21.
Utlåtandet redovisar de skriftliga synpunkter som inkom på förslaget till detaljplan.

Granskningsutlåtandet tillsammans med övriga graskningshandlingar finns tillgängliga via denna länk.

Senast uppdaterad 2023-04-05 05:06

Dela sidan