language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Underrättelse om antagande av ändring av detaljplan inom Mörby 5:34

Datum för underrättelse: 2023-05-03
Detaljplan: Ändring av detaljplan inom Mörby 5:34
Ärendenummer: KS/2021:357
Granskningstid: Pågick 2022-12-16 till 2023-01-06

Kungörelse och samrådshandlingar finns tillgängliga via denna länk.

Senast uppdaterad 2023-05-03 02:13

Dela sidan