Nykvarns kommun

Underrättelse om granskningsutlåtande - Ändring av detaljplan för del av Ströpsta 3:312 (Bergtorp förskola)

Datum för granskningsutlåtande: 2023-03-08
Detaljplan: Ändring av detaljplan för del av Ströpsta 3:312 (Bergtorp förskola)
Ärendenummer: KS/2022:354
Granskning: Pågick mellan 2023-02-08 till 2023-02-21

Underrättelse om granskningsutlåtande finns tillgängliga via denna länk.