language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Underrättelse om granskningsutlåtande II för detaljplan Ströpsta 3:94

Datum för granskningsutlåtande: 2023-04-06
Detaljplan: Ströpsta 3:94
Ärendenummer: KS/2016:302

Rubricerad detaljplan har varit föremål för granskning II under tiden 2023-02-16 till 2023-03-09.
Ett granskningsutlåtande har upprättats, daterad 2023-04-06.
Utlåtandet redovisar de skriftliga synpunkter som inkom på förslaget till detaljplan.

Granskningsutlåtandet tillsammans med övriga graskningshandlingarfinns tillgängliga via denna länk.

Senast uppdaterad 2023-05-09 04:16

Dela sidan