language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Kungörelse om samråd för detaljplan del av Vidbynäs 1:19 (Miare Backar)

Datum för kungörelse: 2023-06-20
Detaljplan: del av Vidbynäs 1:19 (Miare Backar)
Ärendenummer: KS/2013:403
Förfarande: Utökat förfarande
Samrådstiden pågår: 2023-06-20 t.o.m. 2023-07-25

Kungörelse och samrådshandlingar finns tillgängliga via denna länk.
Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och vara kommunen tillhanda senast 2023-07-25.

Senast uppdaterad 2023-06-19 05:05

Dela sidan