Nykvarns kommun

Kungörelse om beviljat bygglov


Ärendet avser bygglov för uppsättning av skyltar på fasad

Fastighet: Grytan 17
Ärendenummer: BYGG.2023.122
Beslutsdatum: 2023-07-06

Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.