language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Kungörelse om inkommen ansökan om förhandsbesked


Ansökan om förhandsbesked för anläggande av parkering med laddstation för lastbilar

Fastighet: Kungsbro 1:8
Ärendenummer: BYGG.2023.124

En ansökan om förhandsbesked för anläggande av parkering med laddstation för lastbilar har inkommit till bygg- och miljönämnden. Om du är berörd sakägare, t.ex. närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar sitt beslut. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2023-07-31 till: Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn eller bygglov@nykvarn.se

Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.

Länk till aktuella sammanträden och protokoll

Senast uppdaterad 2023-07-07 08:16

Dela sidan