language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Kungörelse om ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod


Kungörelse om ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod

Fastighet: Ströpsta 3:387
Ärendenummer: BYGG.2023.126

En ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod har inkommit till bygg- och miljönmnden i Nykvarns kommun. Förslaget avviker från gällande detaljplan genom att teknikboden placeras på naturmark.

Om du är berörd sakägare, t.ex. närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar sitt beslut. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2023-09-26 till: Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn eller bygglov@nykvarn.se

Handlingar finns tillgängliga hos Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.


Senast uppdaterad 2023-09-07 08:52

Dela sidan