Nykvarns kommun

Kungörelse om beviljat bygglov


Kungörelse om beviljat bygglov för uppförande av skyltar

Fastighet: Grytan 17
Ärendenummer: BYGG.2023.138
Beslutsdatum: 2023-09-11

Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.